Organisations

Organisations

ACVV Peninsula

Western Cape | South Africa

Afrika Tikkun

Gauteng, Western Cape | South Africa

AMANDLA EduFootball

Western Cape | South Africa

Arise Community Development Projects

Western Cape | South Africa

Bom Combat

Western Cape | South Africa

Butterfly Art Project

Western Cape | South Africa

Chrysalis Academy

Western Cape | South Africa

Equal Education

Eastern Cape, Gauteng, Western Cape | South Africa

Fight for Peace's Safer Communities Programme

International, Western Cape | South Africa

First Community Resource Centre

Western Cape | South Africa

Goals for Change

Western Cape | South Africa

Grace Help Centre

North West | South Africa

Hands of Honour

Western Cape | South Africa

HOPE Cape Town

Western Cape | South Africa

Ilifa Labantwana

Western Cape | South Africa

Isandla Institute

National (all SA) | South Africa