Practitioners

Practitioners

Mrs Adele Bradfield

GM South Africa Foundation

Mrs Yolisa Mniki

Amathole District Municipality

Ms Nompumelelo Ngaba

Zwelitsha SAPS Youth Desk

Mr Jonas Schumacher

Masifunde Learner Development